fbpx
Zaznacz stronę

Jak powszechnie wiadomo, niektóre firmy i instytucje zobowiązane są do powołania Inspektora Ochrony Danych w swojej organizacji. Jest to związane z rodzajem przetwarzanych danych osobowych, a także skalą na jaką się to odbywa. Samo powołanie Inspektora nie wyczerpuje jednak obowiązków firmy z tym związanych.

Dane Inspektora Ochrony Danych muszą być łatwo dostępne!

Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo wiele organizacji ogranicza się tylko do podania informacji (a i to nie zawsze!), że Inspektor, owszem został powołany. I tyle. To nie wystarczy.

Według prawa (art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.), co zresztą potwierdza Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, instytucje, które powołały Inspektora Ochrony Danych zobowiązane są do umieszczenia poniższych danych publicznie:

  • imię i nazwisko Inspektora
  • adres e-mail lub numer telefonu do Inspektora

Jak to w praktyce zrealizować? Jeżeli firma posiada własną stronę internetową, należy dodać na niej zakładkę “RODO”, “IOD”, “Ochrona Danych Osobowych” lub “Kontakt” i tam zawrzeć te informacje. Jeżeli jednak działalność organizacji odbywa się wyłącznie w jej fizycznej siedzibie, dane Inspektora powinny być umieszczone w ogólnie dostępnym miejscu.

Zabronione jest “ukrywanie” informacji o IOD wyłącznie w  trudno dostępnym miejscu, np.: tylko w Polityce Prywatności.