fbpx

Jeśli podmiot (firma lub instytucja) narusza Twoje prawa w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), to pamiętaj, że możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Można to zrobić w formie elektronicznej, listownej lub osobiście. Pamiętaj jednak, że zanim przystąpisz do działania powinieneś upewnić się jakie wymagania formalne Twoja skarga powinna spełniać. Warto także sprawdzić, czy rzeczywiście w danej sytuacji skarga jest jedynym wyjściem.

Są bowiem przypadki, w których Twoja skarga może pozostać bez odzewu PUODO.

Kto może złożyć skargę?

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest to, kto może złożyć skargę do PUODO. 

Skargę może złożyć tylko osoba fizyczna.


Otóż, może to zrobić jedynie osoba fizyczna, której dane dotyczą (petent, klient, pracownik, pacjent, etc.). Skargę w imieniu osoby fizycznej może złożyć także jej pełnomocnik. Może nim zostać zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot (stowarzyszenie, fundacja, etc.), która nie ma charakteru zarobkowego, a jej cele statutowe leżą w interesie publicznym ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. W skardze muszą zostać oznaczone strony postępowania – konkretne imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą oraz opis przedmiotu skargi. 

Nie jest możliwe zatem, aby skarga do PUODO opierała się na „donosach” na niesfornego sąsiada, czy konkurencję. Jednym słowem – nie można złożyć skargi anonimowo i przez nieupoważnione do tego osoby trzecie. 

W jakiej formie złożyć skargę?

Skargę można złożyć w formie elektronicznej, listownej lub osobiście.


Elektroniczna forma wymaga podpisu kwalifikowanego lub potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W ten sam sposób powinno zostać potwierdzone pełnomocnictwo dla osoby, która będzie występowała w Twoim imieniu, jeśli zdecydujesz się na taką opcję. Chcąc złożyć skargę elektronicznie warto wejść na oficjalną stronę PUODO i tam odszukać zakładkę „Skargi” przez którą zostaniemy przekierowani na dedykowaną stronę ePUAP z formularzem.

Kolejna możliwość to złożenie skargi w formie tradycyjnej. Tutaj możemy zrobić to listownie na adres PUODO lub osobiście do protokołu w siedzibie urzędu.

Co musi zawierać skarga?

Niezależnie od tego jaką formę złożenia skargi wybierzesz każda musi zawierać takie elementy, jak:

  • dane identyfikacyjne składającego skargę: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
  • dane identyfikacyjne podmiotu, na który składana jest skarga: pełną nazwę oraz adres siedziby, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
  • informacje dotyczące naruszenia: np. jakie dane i w jakim celu zostały naruszone, jakie działania podmiotu są naszym zdaniem niezgodne z przepisami,
  • informacje na temat żądania  lub oczekiwania osoby zgłaszającej skargę, np. usunięcia danych, zaprzestania przetwarzania w danym celu, etc.),
  • podpis osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dysponujemy innymi danymi, jak korespondencja, umowy, etc., które mogą potwierdzać zaistniałe naruszenie to warto je dołączyć, ale nie jest to warunek wymagany.

Decyzję o wysokości ewentualnej kary podejmuje wyłącznie PUODO.


Warto pamiętać, że osoba nie może domagać się od PUODO nałożenia konkretnej kary pieniężnej na podmiot, na który składa skargę. Decyzję o tym w ramach postępowania administracyjnego zawsze podejmuje PUODO. Osoba nie może się także domagać na tym etapie wypłacenia zadośćuczynienia za naruszenie danych. Dochodzenie odszkodowania jest możliwe wyłącznie przed sądem powszechnym.

Czy za złożenie skargi trzeba zapłacić?

Obecnie samo złożenie skargi do PUODO jest bezpłatne. Są jednak wyjątki. W przypadku występowania przez pełnomocnika wymagane będzie uiszczenie 17 zł opłaty skarbowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, dzieciom, wnukom. PUODO nie zwraca także kosztów dojazdu, np. gdybyś chciał złożyć skargę osobiście w urzędzie.

Kiedy skarga nie będzie zasadna?

Oczywiście nie musisz znać wszystkich przepisów ochrony danych, ale warto wiedzieć w jakich sytuacjach taka skarga – mówiąc wprost – nie będzie miała sensu. Zaoszczędzisz tym samym swój czas, nerwy i, niekiedy, pieniądze. Ogólna zasada brzmi: Najpierw wystąp z żądaniem do firmy lub instytucji, która przetwarza Twoje dane.

Na przykład: Najczęściej skarżymy się na przetwarzanie danych na cele marketingowe. Nikt nie lubi otrzymywać niechcianych wiadomości, czy korespondencji z ofertami. Często jednak zapisujemy się sami na takie powiadomienia, chcąc uzyskać np. bezpłatne materiały, czy jakiś rabat, a później o tym zapominamy. Innym razem firma, w której dokonaliśmy zakupu przesyła nam na adres domowy ulotki zachęcające do ponownej transakcji.

Zanim złożysz skargę, wystąp z żądaniem do firmy lub instytucji, która przetwarza Twoje dane.

Jeśli nie chcemy otrzymywać więcej takich informacji od konkretnej firmy to należy najpierw tam spróbować odwołać zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych na cele marketingowe. Można to zrobić korzystając z linku do wypisu z newslettera, który jest w wiadomości e-mail lub pisząc do firmy, z której otrzymaliśmy niechcianą korespondencję. Dopiero, jeśli mimo odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu, firma nadal wykorzystuje dane w tym celu, możliwe jest złożenie skargi do PUODO. 

Jest skarga i co dalej?

PUODO rozpatrzy Twoją skargę. Jeśli po postępowaniu wyjaśniającym okaże się, że doszło do naruszenia przepisów to PUODO nakaże przywrócenie stanu zgodnego z prawem, np. usunięcia danych, zaprzestania przetwarzania danych na cele marketingowe, etc. W zależności od złożoności Twojej sprawy, a także ilości skarg kierowanych do PUODO, postępowanie wyjaśniające może potrwać co najmniej kilka miesięcy.

Czy skarga do PUODO doprowadzi do kontroli?

PUODO  w przedmiocie skargi bada konkretną sprawę, nie całą firmę.


Może się tak zdarzyć, że Twoja skarga będzie powodem kontroli w podmiocie, na który została złożona. Szczególnie, jeśli PUODO otrzymał wiele podobnych wniosków. Co do zasady PUODO  w przedmiocie skargi bada konkretną sprawę, nie całą firmę. Najczęściej urząd kieruje najpierw pismo do administratora danych osobowych, w którym w terminie 7 dni od jego otrzymania żąda złożenia wyjaśnień w przedmiocie skargi.

RODO w Twojej firmie

Sprawdź mój kurs online "RODO w Twojej firmie".
8 modułów, 30 lekcji (4h nagrań, 25 wzorów dokumentów).

error: Treść strony jest chroniona!

Zapisz się na mój newsletter!

Dołącz do mojego newslettera i otrzymaj bezpłatny mini-kurs "Twój sklep online. RODO i regulaminy w pakiecie NA START!"

Wysłaliśmy Ci e-mail - potwierdź swoją subskrypcję!