fbpx
Zaznacz stronę

Polityka prywatności

www.bezpieczniwbiznesie.pl


ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała
obowiązuje od: 12 lutego 2019 r.

 

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, wprowadzono niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31 – 234 Kraków, NIP 877-139-82-98, REGON: 364705141, będącej właścicielem i zarządzającym tym serwisem.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług serwisu jest ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31 – 234 Kraków, NIP 877-139-82-98, REGON: 364705141, zwaną dalej administratorem danych.

 3. Dane osobowe użytkowników serwisu i usług świadczonych w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Kogo dotyczy ta polityka prywatności? 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, w szczególności osób:

     • przeglądających stronę,
     • zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (newsletter),
     • kontaktujących się z właścicielem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego,
     • składających zamówienia w sklepie internetowym pod tym samym adresem, 
     • zamawiających kursy online,
     • składającym zamówienie przez dedykowane formularze umieszczone na stronie, między innymi w celu zamówienia indywidualnej dokumentacji  RODO.
 1. Czego dowiem się z tej polityki prywatności? 

Poznasz najważniejsze informacje, które dotyczą: administratora danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, sposobu gromadzenia danych, praw osób, których dane dotyczą, udostępniania danych, zabezpieczenia danych.

 1. Definicje, do których odnoszę się w polityce prywatności to: 
   • Administrator danych – ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B/25, 31 – 234 Kraków, podmiot decydujący o celu i zakresie przetwarzania danych.
   • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, w szczególności e-sklep, usługa newsletter, a także formularze kontaktowe i formularze zamówienia.
   • Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu np. blog, zapisuje się na bezpłatny newsletter, składa zamówienie w sklepie internetowym lub kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy.
   • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.
   • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

   • realizacji zamówienia w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • realizacji zamówienia składanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy na stronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • wysyłania informacji handlowych (newsletter) osobom, które wyraziły na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
   • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • dochodzenia praw i roszczeń, jeśli zajdzie taka konieczność, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • usprawiedliwionych celów administratora danych, które nie powodują utraty praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. dostosowania wyświetlanych treści do potrzeb użytkownika, jak i oceny usług świadczonych w domenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

 1. W jaki sposób pozyskiwane są moje dane osobowe? 

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

  • wypełnienie przez użytkownika formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania lub zamówienia przez dedykowany formularz na stronie,
  • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  • złożenie zamówienia w sklepie internetowym właściciela serwisu.

 1. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane? 

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne doświadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

Ze względu na specyfikę świadczonych usług tj. realizacja i rozliczenie zamówienia ze sklepu internetowego w domenie www.bezpieczniwbiznesie.pl, świadczenie usługi newsletter, czy udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług. Podanie danych jest potrzebne w celu prawidłowej realizacji zamówienia, wystawienia faktury VAT oraz dostarczenia wiadomości newsletter. 

A. Zapis na newsletter.

 1. Bezpłatna usługa newsletter polega na przesyłaniu przydatnych i interesujących dla użytkowników informacji dotyczących ochrony danych osobowych, tj. bieżących zmian w przepisach prawnych, porad i wskazówek dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych, a także aktualnie dostępnych wydarzeń, szkoleń, kursów i promocji związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych. Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na newsletter.
 2. Podczas zapisu na newsletter przetwarzany jest adres e-mail, który może stanowić dane osobowe oraz imię użytkownika. Imię wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany przez użytkownika adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika. 
 3. Administrator danych nie dopisuje adresów e-mail do bazy newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzyma zwrotnie na podany przez siebie adres e-mail. Dopiero w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter.
 4. Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy poprzez kliknięcie na link „rezygnacja” lub „unsubscribe” , który zawsze jest dostępny w otrzymanej wiadomości mailowej. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości newsletter.
 5. Osoba, która jest zapisana na newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane poprzez kliknięcie na link „uaktualnienie” danych kontaktowych, który jest zawsze dostępny w otrzymywanej wiadomości newsletter.

B. Realizacja zamówienia w e-sklepie lub poprzez dedykowany formularz:

  1. Podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym lub na podstawie dedykowanego formularza przetwarzane są: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, dane firmy oraz NIP. Dane osobowe gromadzone są za pomocą formularza zamówienia.
  2. Dane osobowe zamawiających przetwarzane są gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozliczenia zamówienia i jego zrealizowania.
  4. Adres e-mail, które są podawane podczas składania zamówienia nie są automatycznie dopisywane do bazy newsletter. Użytkownik może dopisać się sam. Adres podany podczas zamówienia służy do wysłania informacji o statusie zamówienia, wysłania plików cyfrowych, etc. (jeśli są one przedmiotem zamówienia).

C. Formularz kontaktowy.

 1. Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie podawane są imię oraz adres-e-mail, by właściciel serwisu mógł odpowiedzieć na zadane za pośrednictwem formularza pytanie. Imię pytającego służy personalizacji odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.
 2. Dane osobowe pytającego przetwarzane są gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z administratorem danych osobowych są usuwane.
 3. Adres e-mail, które są podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są automatycznie dopisywane do bazy newsletter. Użytkownik może dopisać się sam korzystając z zapisu na newsletter.

 1. Jakie przysługują mi prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

  Niezależnie od tego, czy Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego w e-sklepie, wysyłki newslettera, czy udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
  • prawo do wycofania zgody w każdym czasie, jeśli przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie udzielnej zgody,
  • prawo do przenoszenia danych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby Twoje dane, gdy byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem Twoich danych (pełna nazwa, adres siedziby), a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie danych przez administratora danych narusza jego prawa.

 1. Kto może uzyskać dostęp do danych?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych na podstawie przepisu prawa, np. w związku z kontrolą podatkową, w celu dochodzenia praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane także podmiotom realizującym płatności elektroniczne przy zamówieniu produktów i usług przez Internet, jak i operatorom pocztowym, którzy realizują dostawę do klienta (jeśli dotyczy).

Dane są powierzane podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi księgowe, obsługi poczty elektronicznej, utrzymania i obsługi newslettera.

Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. W jaki sposób zostały zabezpieczone moje dane osobowe?

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. politykę bezpieczeństwa informacji, instrukcję zarządzania systemem informatycznym, instrukcję postępowania w przypadku naruszenia danych.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są przez administratora danych do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom w celu realizacji zadań i usług w imieniu administratora danych zawierane są z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych. Podmioty, którym dane powierzono na podstawie art. 28 RODO są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

 1. Czy linki do serwisów zewnętrznych również objęte są polityką prywatności?

Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na stronach administratora wyłącznie w sytuacji, by użytkownik mógł się zapoznać z omawianym aktem prawnym, orzeczeniem lub decyzją PUOO, a także pełną ofertą wydarzenia, szkolenie lub kursu on-line oferowanego przez administratora, jeśli jego organizacja lub sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem serwisów zewnętrznych.

ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

 1. Czy polityka prywatności może się zmienić?

ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

 1. W jaki sposób mogę się skontaktować z administratorem danych?

W celu realizacji Twojego prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania możesz skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu lub pisząc na adres: biuro@bezpieczniwbiznesie.pl.

Aktualizacji i usunięcia danych z bazy newsletter możesz dokonać każdorazowo otrzymując wiadomość. Opcja aktualizacji i usunięcia danych przewidziane są w każdym newsletterze od administratora danych.

© ABI Consulting Sylwia Templin-Świtała

Polityka Prywatności

Polityka cookies

+48 607 718 878