fbpx

Planujesz założyć własny biznes online? Chcesz sprzedawać e-booki, kursy online? A może zamierzasz sprzedawać przez Internet produkty fizyczne, jak książki, rękodzieło, odzież, zabawki, meble? Niezależnie od tego, co i jak zamierzasz oferować online, musisz pamiętać o regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Nie tylko bowiem dotyczy to standardowych sklepów internetowych. Jeśli chcesz działać przez Internet, nawet jeśli nie posiadasz własnej strony ani firmy, taki regulamin będzie Ci potrzebny. A w tym artykule podpowiadam kiedy i jak napisać regulamin sklepu online.

Kiedy regulamin sklepu online jest potrzebny?

Biznes online jest coraz bardziej popularnym przedsięwzięciem. Na przeniesienie swoich działań do Internetu decydują się także osoby, które dotychczas działały wyłącznie stacjonarnie. Warto jednak wiedzieć, jakie konkretne obowiązki prawne wiążą się ze sprzedażą usług lub produktów przez Internet. Jednym z nich jest posiadanie regulaminu.

Brak regulaminu jest szczególnie widoczny u sprzedawców, którzy decydują się na sprzedaż wyłącznie na platformach społecznościowych czy sprzedażowych. Tymczasem, każda osoba prowadząca sprzedaż usług i produktów na odległość jest zobowiązana do posiadania takiego regulaminu.

Co ważne, ten wymóg dotyczy także osób, które sprzedają produkty lub usługi online prowadząc tzw. działalność nierejestrowaną. Zgodnie z prawem, taka osoba względem konsumenta ma dokładnie takie same obowiązki, jak osoba prowadząca formalną działalność gospodarczą. Dotyczy to nie tylko posiadania regulaminu sprzedaży online, ale także respektowania praw konsumenta oraz spełnienia wszystkich wymagań RODO.

Regulamin będzie Ci więc potrzebny nawet jeśli nie posiadasz własnej strony czy sklepu online, ale chcesz sprzedawać:

 • przez popularne serwisy sprzedażowe i aukcyjne,
 • podczas LIVE w mediach społecznościowych, 
 • w wiadomościach na fanpejdżach lub prowadząc czat online, 
 • zbierając zamówienia na adres e-mail lub przez telefon.

wzory RODO

 

Jeśli chcesz poznać obowiązki sprzedawcy online zapisz się bezpłatnie na nasz mini-kurs online. Udostępniamy w nim 3 ważne lekcje dla właścicieli biznesów online. Otrzymujesz je na podany adres e-mail przez 3 kolejne dni. Są one częścią Pakietu NA START, przygotowanego specjalnie dla sklepów internetowych. W wersji bezpłatnej nie możesz pobrać wzorów regulaminu ani kompletu dokumentów RODO, o których mowa w lekcjach. Możesz jednak poznać dzięki temu konkretne punkty, które powinny znaleźć się na Twojej liście do zrobienia. To pomoże Ci zaplanować dalsze kroki przed uruchomieniem biznesu online.

Brak lub błędy w regulaminie. I co teraz?

Regulamin jest tym elementem Twojego sklepu online, który jest szczegółowo regulowany w przepisach prawa. Sprzedawca odpowiada w pełni za treść regulaminu lub za jego brak. Regulamin jest stosowany w celu wypełnienie obowiązków informacyjnych sprzedawcy względem konsumenta. Klient sklepu nie będzie związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu wcześniej udostępnione. Każdy właściciel biznesu online powinien więc umożliwić nieodpłatnie wgląd do regulaminu przed zawarciem umowy, a także na żądanie klienta.

Niezrealizowanie tego obowiązku może zostać uznane za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Takie naruszenie jest zagrożone karą pieniężną, którą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na sprzedawcę. Kara może wynosić do 10% obrotu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Konsekwencją braku takiego dokumentu lub błędów w jego treści mogą być nie tylko kary finansowe. Często większą szkodą dla biznesu jest utrata zaufania potencjalnego klienta lub błędna polityka zwrotów i reklamacji, która prowadzi do strat.

Dodatkowo, regulamin nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Są to te postanowienia regulaminu, które są mniej korzystne dla konsumenta, niż przewidują to aktualne przepisy prawa, naruszają dobre obyczaje oraz rażąco naruszają interesy konsumentów. Stosowanie tego typu klauzul jest zabronione. Sprzedawca, który stosuje takie zapisy w regulaminie może ponieść konsekwencje finansowe, wizerunkowe lub utratę zaufania klientów. Przykłady klauzul niedozwolonych możesz znaleźć w innym moim artykule. Pisałam w nim o tym jak unikać błędów w regulaminie sklepu online.

Czy można samemu napisać regulamin sklepu?

Na początku działalności jest rzeczą naturalną, że chce się ograniczyć koszty. Jednak są pewne kwestie, na których nie warto oszczędzać. Jedną z nich jest RODO i regulamin sklepu. To jest jak OC dla samochodu. Bez tego daleko nie zajedziesz.

Nawet jeśli nie możesz sobie pozwolić na indywidualne wsparcie, to przynajmniej warto rozważyć skorzystanie z dostępnych rozwiązań i kursów, które Ci w tym pomogą. Natomiast, pisanie regulaminu sklepu od podstaw, bez właściwej wiedzy i przygotowania, będzie dużym wyzwaniem. Trudno także przewidzieć jaki będzie efekt.

Warto nie tylko przeczytać przepisy prawa, ale także wiedzieć jak je zastosować w praktyce. Przykładowo, przez nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub błędne obliczenie tego terminu może się zdarzyć, że sprzedawca będzie musiał uznać reklamację. Nawet jeśli uszkodzenie towaru nastąpiło z winy konsumenta. Albo poprzez nieprawidłowe warunki odstąpienia od umowy sprzedawca może ponieść straty, bo klienci po przeczytaniu e-booka będą mogli go zwrócić. Przykłady takich błędów można mnożyć. Bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy trudno jest napisać regulamin sklepu online od zera. Dlatego w Pakiecie NA START oprócz trzech wzorów regulaminu sklepu online, dostępny jest także 2-godzinny kurs online z wiedzą prawną dla właścicieli biznesu online. Na logicznych przykładach, krok po kroku, przekazujemy Ci wiedzę na temat polityki zwrotów, reklamacji, gwarancji oraz RODO. Dzięki temu nie tylko można łatwo i szybko dostosować regulaminy do swojej działalności, ale także nauczyć się tych zasad na przyszłość. To jest moim zdaniem wersja najbardziej optymalna, jeśli nie masz zbyt dużo czasu ani pieniędzy, a chcesz mieć pewność, że to będzie zgodne z prawem i zabezpieczy Twoje interesy.

Jak napisać regulamin sklepu online?

Jeśli jednak chcesz całkowicie od podstaw zabrać się za napisanie regulaminu sklepu internetowego, to pamiętaj, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Regulamin musisz mieć już od pierwszego dnia Twojej sprzedaży online. A jeśli chcesz uruchomić płatności online, to regulamin już musi być na stronie Twojego sklepu przed akceptacją dostawcy obsługującego płatność.

Musisz także dokładnie wiedzieć, co i jak zamierzasz sprzedawać online. To bardzo istotne, ponieważ inne będą warunki zwrotów dla produktów cyfrowych, np. e-booków, a inne dla produktów fizycznych. Po drugie, ważne będzie także to, czy są to rzeczy nowe, czy używane. Inne będą bowiem Twoje obowiązki jako sprzedawcy w zakresie reklamacji, jaka będzie przysługiwała kupującym.

Każdy regulamin powinien do tego określać przynajmniej rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu lub jego produktów, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego.

Brzmi prosto, ale musisz tak naprawdę rozbić to na kilkanaście punktów, w których opiszesz dokładnie konsumentowi poszczególne kwestie, w tym jego prawa. Informacje zawarte w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną trzeba przekazać przed zawarciem umowy. Regulamin powinien być dostępny nie tylko na etapie składania zamówienia, ale także w stopce strony lub specjalnej podstronie, do której klient będzie miał łatwy dostęp.

Co powinien zawierać regulamin sklepu online?

Przy sprzedaży przez Internet sprzedawca musi udzielić konsumentowi takich informacji, jak:

 • dane sprzedawcy – w tym pełna nazwa firmy, adres siedziby i numer rejestrowy (NIP/KRS), a także dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność nierejestrowaną zamiast firmy i siedziby podaje się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • cele przetwarzania danych i prawa klienta w związku z RODO – tę kwestię warto uregulować dokładnie w osobnej polityce prywatności sklepu. O tym jak napisać politykę prywatności pisałam już w osobnym wpisie.
 • rodzaje produktów lub usług dostępnych w sklepie,
 • sposób złożenia zamówienia i komunikowania się ze sprzedawcą,
 • termin realizacji zamówienia,
 • czy sprzedawca jest płatnikiem VAT, czy cena uwzględnia podatek i ile on wynosi,
 • koszt i sposób dostawy,
 • inne koszty, jeśli będą ponoszone przez kupującego,
 • sposób i termin zapłaty za towary lub usługi,
 • procedura reklamacji,
 • czy na towary jest gwarancja i jakiej treści,
 • sposób i termin odstąpienia od umowy,
 • wzór formularza odstąpienia od umowy,
 • wyjątki od prawa do zwrotu, np. przy treściach cyfrowych, o ile spełnione zostaną inne warunki. Warto przy tym pamiętać, że treści cyfrowe, które są sprzedawane na materialnym nośniku, np. płyta DVD, podlegają takim samym zasadom zwrotu, jak produkty fizyczne. 
 • koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,
 • kodeks dobrych praktyk, o ile sprzedawca do niego przystąpił oraz o sposobie zapoznania się z nim,
 • czas trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, np. abonament na treści cyfrowe,
 • wymagania techniczne, w tym niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia, odczytu treści cyfrowych, etc.
 • platforma ODR – za jej pośrednictwem konsument może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet.

Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego 2021.

Przed przystąpieniem do sporządzenia regulaminu sklepu internetowego koniecznie zapoznaj się z najnowszymi zmianami przespiów prawa, które od 1 stycznia 2021 r. wpływają na jego ostateczną treść. Jeśli chcesz poznać najważniejsze zmiany i wiążące się z tym nowe wymogi – sprawdź nasz artykuł  pt.: Zmiany w sklepach internetowych w 2021 r.

Zmianie ulegają bowiem uprawnienia niektórych grup podmiotów gospodarczych, które od 2021 roku będą traktowane jako konsumenci. To istatotna zmiana, które będzie miała wpływ nie tylko na aktualizację regulaminów, ale także na nowe obowiązki Sprzedawców.

 

 

Bezpieczni w biznesie
error: Treść strony jest chroniona!