fbpx

Sprawdź, jakie zmiany w sklepach internetowych w 2021 r. czekają na ich właścicieli. Aktualizacja regulaminu sklepu online to nie wszystko. Nowe obowiązki będą dotyczyły zarówno nowych sklepów online, jak i tych prowadzonych od lat. 1 stycznia 2021 r. wchodzi bowiem duża zmiana prawa, która spowoduje przyznanie większej grupie klientów uprawnienia Konsumenta. A to oznacza nie tylko konieczność zmiany dotychczasowych regulaminów sprzedaży sklepów internetowych, ale także dodatkowe obowiązki dla ich właścicieli. Ta zmiana wpłynie także na potencjalnie większe ilości zwrotów oraz reklamacji. W tym artykule znajdziesz informacje na temat tego, jakie dokładnie zmiany dla sklepów internetowych zaczną obowiązywać od 2021 roku oraz co to oznacza dla ich właścicieli.

Uwaga: Jeśli masz już nasz Pakiet NA START. RODO i regulaminy 2021 dla sklepów internetowych lub staniesz się jego szczęśliwym posiadaczem to możesz spać spokojnie. Regulaminy sklepów internetowych, które są dostępne w tym pakiecie zostały już dostosowane do zmian w sklepach internetowych w 2021 r. Udostępniamy w nim nowe wersje wzorów regulaminów oraz dodatkowe wskazówki i interpretacje. Znajdziesz je w pakiecie na platformie kursowej w zakładce “Aktualizacja 2021.”

Wybrany wariant regulaminu sklepu internetowego możesz także zakupić u nas poza pakietem – Wzór regulaminu sklepu online 2021. Pamiętaj jednak, że wówczas nie masz dostępu do kursu online, konsultacji online oraz całego pakietu RODO dla sklepów internetowych.

Branża e-commerce rozwija się bardzo prężnie od kilku lat, a w czasie pandemii powstaje jeszcze więcej sklepów internetowych i usług prowadzonych online. Dlatego zmiany regulaminu sklepu internetowego w 2021 r. będą dotyczyły bardzo dużej grupy przedsiębiorców. Nowelizacja obejmie kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Warto już dziś się dowiedzieć, jak i dlaczego trzeba się do tej zmiany przygotować.

Chcesz założyć sklep internetowy w 2021 roku zgodnie z prawem?

Ten artykuł jest częścią naszego bezpłatnego poradnika online pt. “Jak założyć i prowadzić sklep internetowy zgodnie z prawem.” Jeśli zamierzasz otworzyć lub prowadzisz już własny sklep internetowy może Cię zainteresować także jeden z poniższych tematów (kliknij na wybrany tytuł i przeczytaj):

1. RODO w sklepie internetowym – co jest Ci potrzebne?

2. Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

3. Jak unikać błędów w regulaminie sklepu internetowego?

4. Jak zgłosić sklep internetowy do BDO?

Prawa Konsumenta a prawa Klienta, czyli jak jest teraz?

Aby lepiej wyjaśnić na czym konkretnie będą polegały zmiany dla e-commerce w 2021 roku zacznijmy od początku. Obecnie, w 2020 roku, w sklepach internetowych mamy zwykle dwie grupy kupujących – konsumentów oraz klientów firmowych. To rozróżnienie często stosuje się w regulaminach sklepów online. Co obecnie oznaczają te pojęcia i dlaczego ten podział jest taki istotny?

Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tego typu zakupy w e-sklepach określa się często jako „zakup prywatny” lub „zakup konsumencki”. Z kolei za Klienta uznajemy firmy, instytucje lub osoby fizyczne, które zamawiają towar na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej stosuje się tu pewne uproszczenie i mianem Klienta określa się po prostu osobę, która „bierze fakturę na firmę.”

Na co dzień większość właścicieli biznesów online nie prowadzi takiego rozróżnienia i każdego kupującego określa się często mianem klienta. Jednak już dzisiaj jest duża różnica między zakupem konsumenckim, a zakupem na firmę. Konsument z mocy prawa ma większe uprawnienia niż Klienci firmowi, gdyż z natury rzeczy jest uznawany za słabszą stronę w relacjach ze Sprzedawcą. To właśnie w przypadku Konsumenta mówimy o klauzulach niedozwolonych, o prawie do zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, czy szerokich uprawnieniach reklamacyjnych. Natomiast obecnie wszystkie osoby lub firmy, które dokonują zakupu na cele zawodowe, zarobkowe lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są traktowane jak Konsumenci. A to pociąga za sobą bardzo konkretne konsekwencje, zarówno dla Klienta firmowego, jak i Sprzedawcy. 

Aktualne uprawnienia konsumenta.

Dla przykładu – Konsument ma obecnie 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (zwrot). Kupując żelazko przez Internet jako osoba prywatna mogę bez problemu w podanym terminie odstąpić od umowy i je zwrócić. Natomiast, jeśli to samo żelazko kupiłabym na moją jednoosobową działalność gospodarczą to teraz nie miałabym takiego prawa. Zostałabym potraktowana jako klient firmowy, a nie konsument. Owszem, są sprzedawcy internetowi, którzy nawet firmom umożliwiają zwroty, ale jest to wyłącznie ich dobra wola. Według przepisów nie mogę jako firma żądać prawa do zwrotu towaru zakupionego przez Internet.

Podobnie działa to w przypadku reklamacji towaru. Konsumenci, zgodnie z przepisami mają zdecydowanie szersze uprawnienia wynikające z rękojmi niż klienci firmowi. W przypadku konsumentów, gdy wada towaru ujawni się w pierwszym roku, istnieje coś takiego, jak domniemanie istnienia wady w dniu zakupu i ewentualny ciężar dowodowy spada na sprzedawcę. Jako konsument mogę żądać naprawy towaru, wymiany na nowy lub częściowego zwrotu środków. Jeśli ten sam towar zostałby teraz kupiony na firmę, musiałabym udowodnić sprzedawcy, że wada występowała już w chwili zakupu. Do przedsiębiorców obecnie także nie odnoszą się terminy na rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi przez sprzedawcę. Ustawowe 14 dni dotyczy teraz tylko reklamacji składanej przez konsumenta. To także jednak wkrótce się zmieni w stosunku do niektórych zakupów firmowych.

Zmiany w sklepach internetowych w 2021 r., czyli jak będzie?

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana przepisów, która wprowadzi kolejną, trzecią kategorię kupujących. Nazwijmy ją Klient – Konsument. Dzięki tej zmianie również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane jak konsumenci, nawet jeśli „wezmą fakturę na firmę”. Warunkiem, aby taki zakup nie miał charakteru zawodowego. Podsumowując – przedsiębiorcy wpisani do CEIDG zyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, ”w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego”. 

Aby zostać Klientem – Konsumentem muszą zostać zatem spełnione dwa warunki łącznie:

    1. Dotyczy to tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowanych w CEIDG). Nowe uprawnienia nie będą dotyczyły zakupów prowadzonych przez będące formalnie przedsiębiorcami instytucje, spółdzielnie, czy spółki prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, etc. ).
    2. Zakup nie może mieć charakteru zawodowego, związanego z prowadzoną działalnością.  Weryfikacja charakteru tej działalności ma opierać się na kodach PKD. I tu pojawia się pierwsza trudność dla Sprzedawców, którzy będą musili to samodzielnie ustalić.

Klienci – Konsumenci zostaną objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania tzw. klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nie zostaną jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa UOKiK oraz ogólnopolską sieć powiatowych rzeczników praw konsumenta.

Jeśli 1 stycznia 2021 r. zakupiłabym żelazko przez Internet, dokumentując ten zakup fakturą na moją jednoosobową działalność, której przedmiotem są usługi doradcze to zostanę potraktowana jako Klient-Konsument. Żelazko przecież nie będzie mi służyło do prowadzenia tych usług, co najwyżej będę mogła wyprasować nim swoje ubrania przed spotkaniem z klientem. Dlatego taki zakup będę mogła zwrócić w ciagu 14 dni bez podania przyczyny, nawet jeśli zostanie udokumentowany fakturą. Jeśli jednak przedmiotem mojej dzielności byłaby, np. produkcja odzieży, to wtedy byłabym traktowana jak profesjonalista i nie mogłabym odstąpić od umowy, ani oddać go do reklamacji na korzystniejszych warunkach.

Nowe obowiązki dla sklepów internetowych w 2021 roku.

Nowe przepisy będą stosowane do umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Czyli już w nowy rok mogą pojawić się pierwsi Klienci – Konsumenci w Twoim sklepie internetowym.

Z jakimi więc obowiązkami powinni liczyć się obecni i przyszli właściciele sklepów internetowych? Od 1 stycznia 2021 r. w pierwszej kolejności będą musiały ulec zmianie regulaminy sklepów internetowych. Przede wszystkim, pojawi się nowa definicja Klienta-Konsumenta. Dlatego przeglądowi powinien zostać poddany cały regulamin sklepu internetowego, aby dokładnie rozróżnić i opisać uprawnienia wszystkich kupujących wg nowych przepisów. To jednak nie koniec zmian. 

Jeśli masz już nasz Pakiet NA START. RODO i regulaminy 2021 dla sklepów internetowych lub wybrany wariant regulaminu sklepu internetowego  – Wzór regulaminu sklepu online 2021 – Pamiętaj,  że nie musisz wprowadzać tych zmian samodzielnie. Pobierz aktualny wzór regulaminu sklepu internetowego na 2021 rok.

Weryfikacja kodów PKD kupującego.

Kolejnym obowiązkiem będzie weryfikacja spełnienia warunków zakwalifikowania kupującego jako Klienta-Konsumenta. Rejestr CEIDG jest powszechnie dostępnym źródłem informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Z jednej więc strony będzie ułatwiona weryfikacja tego, czy dana czynność wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Z drugiej jednak, trzeba przyznać, że będzie to także stanowiło szerokie pole do interpretacji. Szczególnie, jeśli przedsiębiorca wpisał w CEIDG kilka kodów PKD. W dalszej części przygotowaliśmy kilka przykładów, które pozwolą Ci lepiej przygotować się na zachodzące zmiany.

Aby prawidłowo spełnić wszystkie obowiązki informacyjne sprzedawcy, weryfikacja tego, czy dany zakup kwalifikuje się do objęcia definicją Klienta-Konsumenta, powinna nastąpić już na etapie realizacji zamówienia. W celu uproszczenia tego procesu jednym z rozwiązań może być umieszczenie specjalnego checkboxu pod formularzem zamówienia, poprzez który kupujący określałby czy dany zakup ma dla niego charakter zawodowy.

Zmiany w sklepach internetowych w 2021 r. – podsumowanie.

W poniższej tabeli znajdziesz kilka przykładów, które przygotowaliśmy, aby lepiej zobrazować to, jakie towary w kontekście konkretnej branży mogą w 2021 r. zostać objęte tymi zmianami. Nie sposób jednak podać tutaj wszystkich przykładów, z którymi wkrótce zetkną się właściciele sklepów internetowych. Dlatego ważne jest także to, aby zrozumieć działanie samego mechanizmu i mieć zawsze na uwadze, że poza kodem PKD istotne jest także to, że zmiana dotyczy tylko zakupów dokonywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To powinno być pierwszym elementem, który będzie weryfikowany. Dopiero w kolejnym kroku należy sprawdzić kod PKD i odnieść to do działalności prowadzonej przez kupującego.

PKD – przedmiot działalności kupującego na firmę (wymagany wpis do CEIDG Towar – przykłady zakupów

Czy nowe uprawnienia będą przysługiwać?

14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

rolety okienne do biura, akcesoria piśmiennicze

TAK

żelazko, maszyna do szycia, akcesoria szwalnicze

NIE

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

lampy i oświetlenie, biurka, krzesła, rolety

TAK

drukarka, kserokopiarka, urządzenia do grawerowania

NIE

PKD 45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

wyposażenie biurowe, artykuły piśmiennicze

TAK

maszyny i narzędzia do naprawy samochodów

NIE

PKD 96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

rolety okienne do salonu, artykuły piśmiennicze

TAK

suszarka do włosów, akcesoria fryzjerskie

NIE

Bezpieczni w biznesie
error: Treść strony jest chroniona!